Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
utorok, 26. októbra 2021
Meniny má:
Demeter
Tvoja IP:
3.214.224.207
Návštev online:
1
Počítadlo:
1714668 návštev
7696840 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Objednávky


Apríl

Číslo obj.
Dodávateľ Pdf
35 Milan Líška, Cabaj - Čápor

36 Kvant, spol. s.r.o., Bratislava


Máj

Číslo obj.
Dodávateľ Pdf
55 RNDr. Hušek - BAZCHEM, Nitra

53 Regionálna správa a údržba ciest, Nitra

46 GA s.r.o., Trenčianska Teplá


August

Číslo obj.
Dodávateľ Pdf
64 Martin Magdina - MAGISTUDIOS, Nitra

68 ASANA DDD, Jarok

66 Energocentrum, Nitra


September

Číslo obj.
Dodávateľ Pdf
74
Milan Líška, Cabaj - Čápor


Október

Číslo obj.
Dodávateľ Pdf
85
Relco s.r.o., Nitra


November

Číslo obj.
Dodávateľ Pdf
88
RNDr. Hušek - BAZCHEM, NitraSpäť na Zmluvy, objednávky a faktúry 2011