Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
streda, 29. mája 2024
Meniny má:
Vilma
Tvoja IP:
3.215.186.30
Návštev online:
3
Počítadlo:
1789117 návštev
7910069 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Mapa stránky: Škola
 
 
 
Kontakt na školu
Riaditeľ a zástupkyne
Zoznam všetkých pracovníkov školy
 
 
Vnútorný telefónny zoznam
História školy
Predpisy, ktoré platia
 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti
Nový školský poriadok, platný od 1. februára 2015
Záznamy z rady školy
 
 
Zverejňovanie dokumentov (zákon 546/2010)
 
 
 
Mapa stránky: Štúdium
 
 
 
Možnosti štúdia na gymnáziu
Ako si podať prihlášku na strednú školu...
Informácie o prijímacích pohovoroch
 
 
Voliteľné predmety
Maturita
Bilingválna slovensko-španielska sekcia Ramon y Cajal
 
 
Školský vzdelávací program
Organizácia školského roka
Výchovné a kariérové poradenstvo
 
 
Vyhodnotenie umiestnenia študentov na vysoké školy
Každá trieda si tu nájde svoj rozvrh hodín
 
 
 
Mapa stránky: Aktivity
 
 
 
Družobné styky s inými školami
Záujmové vzdelávanie
Zaujímavé projekty organizované školou
 
 
Študentské časopisy bilingválnych tried
Stránka španielskeho lektora
Informácie k olympiádam a súťažiam
 
 
Plán exkurzií pre školský rok 2015/2016
 
 
 
Mapa stránky: Predmety
 
 
 
Informatika
Fyzika
Náuka o spoločnosti
 
 
Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
Chémia
 
 
Telesná a športová výchova
Španielsky jazyk - bilingválna sekcia
Španielsky jazyk - všeobecné štúdium
 
 
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Humanitné predmety
 
 
Biológia - Geografia
Ruský jazyk
 
 
 
Mapa stránky: Študent
 
 
 
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli študenti v šk.roku 2015/2016
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli študenti v šk.roku 2014/2015
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v šk.roku 2013/2014
 
 
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v šk.roku 2012/2013
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v šk.roku 2011/2012
Stránky, ktoré vytvorili študenti ako úlohu z informatiky
 
 
 
Mapa stránky: Absolventi
 
 
 
Každá trieda absolventov tu môže mať odkaz
 
 
 
Prihlásenie
 
 
 
Prihlásiť sa na stránku (len pre adminov)
Elektronická žiacka knižka
Prihlásiť sa do Webmail-u
 
 
 
Jazyky
 
 
 
The page about the school in english
La pagina Espanol sobre la escuela