Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má:
Kamila
Tvoja IP:
3.238.116.201
Návštev online:
2
Počítadlo:
1796933 návštev
7934507 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Chcete sa rýchlo dovolať?

037 69 330 + klapka


Klapka
Pracovníci školy
Sekretariát
31
Zuzana Beniková, Renáta Matulová
Riaditeľ školy
21
Mgr. Martin Chudík
Zástupkyňa riaditeľa
39
Mgr. Tatiana Húsková
Zástupkyňa riaditeľa 38
PaedDr. Ľubica Babošová
Zborovňa 29
členovia PR prítomní v zborovni
Ekonomický úsek
23
Daniela Fábryová, Marta Hrehová
Údržba
24
Július Meszároš
Školská jedáleň
22
p. Nagyová - odhlasovanie z obedov
Vonkajšie tel. číslo: 037 / 652 95 75Kabinet Klapka Pracovníci školy
Anglický jazyk 1
36
PaedDr. Viera Juríková, PhDr. Zora Lovišková,
Mgr. Erika Madurkayová, Mgr. Tomáš Bozó
Anglický jazyk 2
16
Mgr. Katarína Chválová, Mgr. Soňa Macaiová
Mgr. Alena Peťovská, Mgr. Daniel Varga
Biológia
32
Mgr. Miriam Šimová, Mgr. Monika Výbochová
Dejepis
35
Mgr. Martin Mozola, Mgr. Viera Poláková,
Mgr. Andrea Slučiaková, PhDr. Beáta Soukupová
Estetická výchova
47
Mgr. Anna Adamíková, PaedDr. Jaroslava Klepáčová
Fyzika
14
Mgr. Dušan Hozlár, Mgr. Miroslava Mináriková, Mgr. Dana Palušová
Geografia
34
RNDr. Zuzana Chovanová, španielski lektori Fernando, Israel
Chémia
28
Mgr. Karol Guldan, Mgr. Barbora Matušicová
Informatika
27
Mgr. Mária Drobňáková, Mgr. Katarína Magdinová, RNDr. Jozef Piroško
Matematika 1
26
Mgr. Miloš Bíro, Ružena Borčinová, Ivan Teplička
Matematika 2
25
RNDr. Anna Baraníková, RNDr. Mária Gregušová, Mgr. Štefan Száraz,
Mgr. Blanka Turčanová
Nemecký jazyk
13
Mgr. Anna Cehuľová, PhDr. Katarína Pereszlényiová,
Mgr. Mária Laciková, PhDr. Bohumila Šintálová
Slovenský jazyk
33
Mgr. Izabela L örinczová, Mgr. Viktor Nagy,
Mgr. Agnesa Pirošková, Mgr. Michaela Révayová
Španielsky jazyk
18
Mgr. Petra Lou Vega,Mgr. Ľubica Palková, Inma, Rosario
Telesná výchova
19
Mgr. Juraj Fuska, Mgr. Matej Šulgan, Mgr. Jaroslav Hladík
Telesná výchova 17
Mgr. Kamila Calvo, Mgr. Zuzana Kardiánová, Mgr. Jana Trepáčová
Internetová kaviareň
30
členovia PR prítomní v kaviarni