Hľadaj: 
Gymnázium Párovská 1 Nitra Vás víta na svojej stránke
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
streda, 29. mája 2024
Meniny má:
Vilma
Tvoja IP:
3.215.186.30
Návštev online:
3
Počítadlo:
1789121 návštev
7910082 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Oznamy
 
 
Nový školský rok s novou webovou stránkou

Toto je stará webová stránka!!!
Aktuálne informácie a oznamy

-------> www.gpnr.sk <-------

Pri zadávaní adresy do prehliadača treba zadať celú adresu aj s www :)

 
 
 
A Ver<-- Štvrté číslo časopisu A VerOstatné vydania školských časopisov bilingválnych tried
si môžete prečítať v sekcii
Aktivity --> Los Otros a A ver


 
 
 
Návšteva z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Dňa 13. júna 2016 medzi študentov tretieho ročníka zavítal pán Ivan Surkoš - náš bývalý absolvent, arabista, v súčasnosti šéf diplomatického protokolu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Donedávna pôsobil ako veľvyslanec v Jordánsku, Libanone a Sýrii. Našim študentom poskytol informácie o blížiacom sa predsedníctve SR v Európskej únii a dotkol sa aj problematiky Blízkeho východu.

Niekoľko fotografií z návštevy

 
 
 
Úspechy na informatických súťažiach

Baltie 2016 - kategória D
Tatiana Cinová (I.D)
– celoslovenské kolo – 1. miesto
– medzinárodné kolo (Poľsko) – 6. miesto

Scratch Cup 2016
Zo 160 zúčastnených žiakov z celého Slovenska:
Jakub Konc (I.OG) – 16. miesto
František Stupka (IV.OG) – 30. miesto
Samuel Šabík (IV.OG) – 30. miesto
Matej Bölcskei (IV.OG) – 36. miesto
Veronika Molnárová (IV.OG) – 47. miesto

Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 
 
 
Rozlúčka s Arči

V piatok 17. júna 2016 sme mali rozlúčku s našou vždy usmiatou Archannou Arči Smith, ktorá bola prínosom pre študentov a učiteľov našej školy a jednou z najsilnejších osobností Rotary klubu.

Arči, ďakujeme za krásny rok, ktorý sme spolu prežili :)

 
 
 
Reportáž z workshopov ZUŠ J. Rosinského

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre zorganizovala zaujímavé podujatie pre gymnazistov, ktorí počas maturitných skúšok nenavštevovali vyučovanie. Za pomoci miestnych lektorov si mohli vyskúšať na vlastnej koži všetky umelecké predmety, ktoré sa na tejto škole vyučujú.

Pozrite si reportáž TV Central o tom, ako sa do workshopov aktívne zapájali naši žiaci I. - IV.OG :)

 
 
 
Návšteva DOD v štátnom archíve

Dňa 3. júna 2016 študenti 3. ročníka dejepisného seminára navštívili počas Dňa otvorených dverí Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Najskôr si vypočuli krátku prednášku o archíve a jeho historickej budove. Potom mali možnosť prezrieť si expozíciu archívnych materiálov zameraných na školstvo, napr. ukážky katalógov tried najstarších gymnázií a ďalších najstarších škôl v Nitre. Vo vitrínach boli k nahliadnutiu ďalšie školské dokumenty. Boli aj z histórie súčasných gymnázií. Tieto však neboli sprístupnené k prezeraniu, kvôli 90-ročnej lehote zákazu verejného sprístupňovania. Boli tu aj najstaršie dokumenty nášho gymnázia.

Žiaci si vypočuli výklad o rôznych archivovaných matrikách, uvideli najstaršie a najvzácnejšie archivované dokumenty, napr. armálesy – listiny povýšenia do šľachtického stavu. Mali možnosť vyskúšať si prácu na strojoch, ktoré sprístupňujú niektoré archívne dokumenty pre bádateľov, napr. matričné záznamy. Na záver nahliadli do depotov – miestností, kde sú archivované dokumenty a vypočuli si prednášku o spôsobe archivovania materiálov a práci pri bádaní v dokumentoch.

Niekoľko fotografií z exkurzie

 
 
 
Olympiáda seniorov 2016

Pozrite si krátke video z Medzinárodnej športovej olympiády seniorov a Krajských športových hier JSD o "Putovný pohár predsedu NSK", ktorá sa konala 10. júna 2016 sa v športových priestoroch nášho gymnázia za prítomnosti JUDr. Jána Richtera - ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Doc. Ing. Milana Belicu PhD. - predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Doc. Ing. Jozefa Dvonča CSc. - primátora mesta Nitry.

 
 
 
Naši najúspešnejší študenti v krajských kolách predmetových olympiád

V piatok 3. júna 2016 boli v aule nášho gymnázia slávnostne oceňovaní najúspešnejší študenti v krajských kolách predmetových olympiád (MO, FO, OI).
Srdečne blahoželáme všetkým víťazom aj úspešným riešiteľom!

Celkové vyhodnotenie
 
 
 
Úspechy v atletike

Dňa 25. mája 2016 sa v Nitre na atletickom štadióne konali majstrovstvá okresu Nitra základných škôl v atletike. Našu školu reprezentovalo 14 žiakov.

Na stupni víťazov sa umiestili:
- Hanka Záhradníčková z I.OG na 2. mieste v kategórii 800m dievčatá,
- Roman Šajter z V.OG na 2. mieste v kategórii 1000m chlapci,
- Zuzka Trepáčová z III.OG na 3. mieste v kategórii hod loptičkou dievčatá.

V štafete dievčat 4 x 60 m sa Hanka Záhradníčková, Laura Antolová, Lenka Bezáková a Zuzka Trepáčová (I. a III. OG) umiestnili na krásnom 2. mieste. Chlapcom v kategórii štafeta 4 x 60m ušlo tretie miesto len o pár stotín, a tak sa Rastislav Zeleňák, Matúš Dokupil, Filip Ferenczi a Lukáš Ševčík umiestnili na 4. mieste. No konkurenciu mali v 21. družstvách.

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme :)

 
 
 
Plavecké preteky

Dňa 2. júna 2016 na našom gymnáziu konali plavecké preteky, ktorých sa zúčastnilo 38 študentov.

V kategórii štafeta 200 m kraul muži sa na 1. mieste umiestnili:
Holec Matej, Královič Tomáš, Lidik Juraj, Hyksa Rudolf z V.OG.
V kategórii štafeta 200 m kraul ženy sa na 1. mieste umiestnili:
Božiková Natália z III.E, Sklenárová Lea z III.A, Porhajašová Adela z II.D a Šuchová Martina z II.C.
Ďalej nasledoval pretek jednotlivcov v 50 m a 100 m kategóriách kraul, znak, prsia - vyhodnotenie

Srdečne blahoželáme!

Niekoľko fotografií z pretekov

 
 
 
Pytagoriáda - vyhodnotenie obvodného kola

Kategória P6
Matej Bystrický (I.OG) - 1. miesto
Jakub Konc (I.OG) - 2. miesto


Kategória P7
Ivan Jindra (II.OG) - 1. miesto

Srdečne blahoželáme!