Hľadaj: 
Možnosti | Prihlášky | Prijímacie konanie | VP | Maturita | Biling. sekcia | ŠkVP | Školský rok | Kam na VŠ | | Rozvrhy
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
streda, 29. mája 2024
Meniny má:
Vilma
Tvoja IP:
3.215.186.30
Návštev online:
7
Počítadlo:
1789119 návštev
7910078 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Mapa stránky: Štúdium
 
 
 
Možnosti štúdia na gymnáziu
Ako si podať prihlášku na strednú školu...
Informácie o prijímacích pohovoroch
 
 
Voliteľné predmety
Maturita
Bilingválna slovensko-španielska sekcia Ramon y Cajal
 
 
Školský vzdelávací program
Organizácia školského roka
Výchovné a kariérové poradenstvo
 
 
Vyhodnotenie umiestnenia študentov na vysoké školy
Každá trieda si tu nájde svoj rozvrh hodín