Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má:
Kamila
Tvoja IP:
3.238.116.201
Návštev online:
1
Počítadlo:
1796935 návštev
7934512 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Rada školy
Rada školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra
vo funkčnom období 2016 - 2020 pracuje v zložení
 • za rodičov žiakov školy
  • JUDr. Marek Ďuran
  • Mgr. Elena Halvelandová
  • Dagmar Cvečková
 • za pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Andrea Slučiaková
  • Mgr. Katarína Magdinová
 • za ostatných zamestnancov
  • Mgr. Jana Kováčová
 • za žiakov školy
  • Ema Mária Gajdošová
 • za zriaďovateľa - Okresný úrad Nitra
  • Mgr. Milan Galaba
  • Mgr. Marián Moravčík
  • PaedDr. Eva Gajdošíková
  • Ing. Štefánia Babková
Predseda Rady školy: JUDr. Marek Ďuran
Podpredseda Rady školy: Mgr. Andrea Slučiaková

Štatút rady školy