Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má:
Kamila
Tvoja IP:
3.238.116.201
Návštev online:
1
Počítadlo:
1796935 návštev
7934511 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb

Zamestnanci školy
 
       Všetci pedagogickí pracovníci pôsobiaci na škole v jej histórii
       Súčasní pracovníci školy (2015/2016)
       
      E-mailové adresy pedagogických zamestnancov: priezvisko@gpnr.sk (napr. adamikova@gpnr.sk)
 
 

Meno pracovníka

Aprobácia

Mgr. Anna Adamíková

MAT – BIO 

PaedDr. Ľubica Babošová

ANJ – NEJ

RNDr. Anna Baraníková

MAT – CHE

Mgr. Miloš Bíro

MAT – FYZ

Ružena Borčinová

MAT – FYZ – INF

Mgr. Tomáš Bozó

ANJ

Mgr. Kamila Calvo

TEV – RUJ – SPJ

Mgr. Anna Cehuľová

SJL – NEJ

Mgr. Zuzana Deáková (MD)

BIO – CHE

Mgr. Mária Drobňáková

GEG – INF

Mgr. Juraj Fuska

TEV – INF

RNDr. Mária Gregušová

MAT – FYZ

Mgr. Karol Guldan

CHE – TEV

Mgr. Jaroslav Hladík

TSV – INF

Mgr. Dušan Hozlár

MAT – FYZ

RNDr. Zuzana Chovanová

BIO – GEG

Mgr. Katarína Chválová

ANJ – RUJ

Mgr. Tatiana Húsková

BIO – CHE

Mgr. Martin Chudík

SJL - DEJ

PaedDr. Viera Juríková

ANJ – RUJ

Mgr. Zuzana Kardiánová

TSV – GEG

PaedDr. Jaroslava Klepáčová

SJL – ETV

Mgr. Mária Laciková

FRJ – NAB 

Mgr. Gabriela Lacsná

MAT – FYZ

Mgr. Petra Lou Vega

MAT – ŠPJ

PhDr. Zora Lovišková

ANJ – PSY

Mgr. Izabela Lörinczová

SJL – DEJ

Mgr. Soňa Macaiová

ŠPJ – ESV

Mgr. Erika Madurkayová

ANJ – TEV

Mgr. Katarína Magdinová

MAT – INF

Mgr. Barbora Matušicová

CHE – BIO

RNDr. Miroslava Mináriková

MAT – FYZ

Mgr. Martin Mozola

FIL–NOS–DEJ–ETV

Mgr. Viktor Nagy

SJL – DEJ

Mgr. Ľubica Palková

DEJ – ŠPJ

Mgr. Dana Palušová

MAT – FYZ

PhDr. Katarína Pereszlényiová

NEJ - RUJ

Mgr. Alena Peťovská

ANJ – MAT

RNDr. Jozef Piroško

MAT - FYZ - INF

Mgr. Agnesa Pirošková

SJL – DEJ

Mgr. Viera Poláková

SJL – DEJ

Mgr. Michaela Révayová

ANJ - GEG

Mgr. Andrea Slučiaková

SJL – VV

Mgr. Barbora Sobotková

SPJ – DEJ

PhDr. Beáta Soukupová

SJL  – RUJ

Mgr. Miriam Šimová

MAT – BIO

PhDr. Bohumila Šintálová

NEJ – ETV

Mgr. Matej Šulgan

TEV – NOS

Ivan Teplička

MAT – FYZ

Mgr. Jana Trepáčová

TEV –GEG

Mgr. Blanka Turčanová

MAT – BIO

Mgr. Daniel Varga

ANJ – HUV

Mgr. Monika Výbochová

BIO – ETV – NAB

 
Zahraniční lektori

Meno pracovníka

Aprobácia

Fernando Antolin Morales

MAT – FYZ

Israel Fariza Navarro

CHE – BIO

Banos De Cos, Inmaculada

ŠPJ – ESV

Rosario M. Colomina

ŠPJ

 
Externí pedagogickí pracovníci

Meno pracovníka

Aprobácia

Ivan Eľko

NAB

Mgr. Štefan Száraz

DEG

Mgr. Martin Rothbauer

PSY – PED

 
Nepedagogickí pracovníci školy
 
Technicko-hospodárski a prevádzkoví pracovníci

Meno pracovníka

Funkcia

Melánia Andrašková

upratovačka

Matilda Duchoňová

upratovačka

Daniela Fábryová

hospodárka školy

Daniela Holecyová

vrátnička

Marta Hrehová

účtovníčka

Marián Ivančík

údržbár

Ľudmila Janíková

sekretárka

Helena Kalászová

upratovačka

Július Meszároš

školník

Helena Molnárová

upratovačka

Alena Moravčíková

upratovačka

Helena Rácová

upratovačka

Zuzana Vargová

upratovačka

 
Externí nepedagogickí pracovníci

Meno pracovníka

Funkcia

Eva Cibiková

technička PO a BOZP

Mgr. Ľubomír Veselý

správca servera

 
Pracovníčky školskej jedálne

Meno pracovníka

Funkcia

Oľga Fialová

pomocnica

Irena Kňažická

2.pomocná kuchárka

Jana Kováčová

vedúca školskej jedálne

Jozefína Nagyová

administrat.pracovníčka

Helena Oravcová

1.pomocná kuchárka

Terézia Pindešová

pomocnica

Margita Sláviková

pomocnica

Jozefína Šarmírová

pomocná kuchárka

Anna Švecová

pomocnica

Emília Uličná

zastupujúca vedúca ŠJ

 

 
Všetci pedagogickí pracovníci pôsobiaci na škole v jej histórii
 
Riaditelia školy:
 

Meno pracovníka

Aprobácia

od   -   do

Štefan Šedivý

MAT – FYZ

1965/1966 – 1.2.1990

PhDr. Štefan Palatický

MAT – FYZ

1990/1991

Ján Vozaf

MAT – DEG

1991/1992 – 1994/1995

RNDr. Juraj Opačitý

FYZ – CHE

1995/1996 – 2013/2014

Mgr. Martin Chudík

SJL – DEJ

2013/2014 – doteraz

 
 
Zástupcovia riaditeľa školy:
 

Meno pracovníka

Aprobácia

od   -   do

Štefan Turček

SJL – DEJ

1965/1966 – 1976/1977

PaedDr. Emil Miklášik

BIO – CHE

1977/1978 –  1.2.1990

PhDr. Štefan Palatický

MAT – FYZ

1972/1973 – 1.2.1990

RNDr. Júlia Winklerová

BIO – CHE

1.12.1977 – 1.2.1990

PhDr. Magdaléna Gajdošová

SJL – ANJ

1.2.1990 – 1995/1996

Ján Vozaf

MAT – DEG

1.2.1990 – 1990/1991

RNDr. Jozef Piroško

MAT – FYZ – INF

1991/1992

RNDr. Juraj Opačitý

FYZ – CHE

1992/1993 – 1994/1995

Ing. Zuzana Krištofová

TAA – EKO – INF

1995/1996

Mgr. Veronika Bernáthová

BIO – CHE

1996/1997 – 2003/2004

PhDr. Beáta Soukupová

SJL  – RUJ

1996/1997 – 2013/2014

Mgr. Tatiana Húsková

BIO – CHE

2004/2005 – 2012/2013, 2014/2015 – doteraz

PaedDr. Ľubica Babošová

ANJ – NEJ

2013/2014 – doteraz

 
 
Pedagogickí pracovníci školy:
 

Meno pracovníka

Aprobácia

od   -   do

Mgr. Anna Adamíková

MAT – BIO 

2006/2007 – doteraz

PaedDr. Ľubica Babošová

 ANJ – NEJ

1998/1999 – doteraz

PhDr. Eva Balková

NEJ – DEJ

1.5.1986 – 1996/1997

RNDr. Anna Baraníková

MAT – CHE

1990/1991 – doteraz

Mgr. Michal Baranovič

ANJ – TSV

2011/2012 – 2012/2013

PhDr. Mária Bátorová

SJL – NEJ

1974/1975 –  1984/1985

Mgr. Marián Beňo

MAT – CHE

1987/1988 – 31.1.1998

Mgr. Veronika Bernáthová

BIO – CHE

1973/1974 – 2005/2006

Ing. Mária Beržincová

CHE

1965/1966 – 2003/2004

Mgr. Miloš Bíro

MAT – FYZ

1996/1997 – doteraz

Mária Blšťáková

SJL – NEJ

1967/1968 - 31.12.1970

Ružena Borčinová

MAT – FYZ – INF

1987/1988 – doteraz

Mgr. Tomáš Bozó

ANJ

2013/2014 – doteraz

Mgr. Mária Böndeová

SJL – HUV

1997/1998 – 2009/2010

Mária Böhmerová

SJL – NEJ

1970/1971 – 1973/1974

Ing. Bohumír Brachtýr

ZEL

1979/1980 – 1989/1990

Mária Bryjová

BIO – GEG

1972/1973 – 1989/1990

Mgr. Jana Buchlíková

BIO – CHE

2008/2009 – 2010/2011

Mgr. Antónia Buchová

GEG – TEV

1974/1975 – 2010/2011

Mgr. Kamila Calvo

TEV – RUJ – SPJ

2008/2009 – doteraz

Mgr. Anna Cehuľová

SJL – NEJ

1990/1991 – doteraz

Ján Čontofalský

SJL – FIL

1965/1966 – 1978

Mgr. Zuzana Deáková

BIO – CHE

2006/2007 – 2010/2011

PaedDr. Alojz Deset

GEG – TEV

1974/75-1975/76,1989/90-1997/98

Vlasta Dobrovodská

NEJ – RUJ  

1972/1973 – 1974/1975 

Gabriela Drábeková

ANJ – RUJ

1990/1991 – 1994/1995

PhDr. Ľubica Drlíková

ANJ – RUJ

1978/1979 – 2013/2014

Mgr. Mária Drobňáková

GEG – INF

2010/2011 – doteraz

RNDr. Stanislav Duchoň

FYZ

1972/1973 – zomrel 1993

Margita Duchoňová

RUJ

1971/1972 – 1980/1981

Eduard Ďurčo

DEJ – LAT

1973/1974 – zomrel 1995

Mgr. Viera Ďurčová

GEG – TEV

1974/1975 – 2006/2007

Rudolf Ďuriš

NEJ – RUJ   

1965/1966 – 1975/1976

Štefan Eliáš

SJL – NEJ

1979/1980 – 1980/1981

Mgr. Katarína Fabiánová

MAT – INF

2001/2002 – 2006/2007

Mgr. Magdaléna Froncová

NEJ – DEJ

2003/2004

Ing. Celestín Farkaš

GEG – GEO – BIO

1965/1966 – 1993/1994

Elena Fíglová

NEJ – FRJ

1965/1966 – 1974/1975

Mgr. Juraj Fuska

TEV – INF

2014/2015 – doteraz

Mária Gabrielová

MAT – FYZ

1967/1968 – 1999/2000

PhDr. Magdaléna Gajdošová

SJL – ANJ

1967/1968 – 2000/2001

Mgr. Veronika Gajdošová

BIO – FYZ

2005/2006

Mária Gondová

FYZ – CHE

1972/1973

RNDr. Mária Gregušová

MAT – FYZ

1986/1987 – doteraz

Mgr. Karol Guldan

CHE – TEV

1998/1999 – doteraz

Mgr. Jana Hačková

NEJ

1997/1998 – 2002/2003

Mgr. Elena Halvelandová

MAT – FYZ

1998/1999 – 2007/2008

Elena Hanková

NEJ – FRJ

1979/1980 – 1980/1981

Ing. Mária Hanušová

ZEL

1982/1983 – 1984/1985

PhDr. Jana Harťanská

SJL – ANJ

1978/1979 – 1979/1980

Ľudmila Hegedűsová

SJL – LAT

1974/1975

Mgr. Jaroslav Hladík

TSV – INF

2012/2013 – doteraz

PhDr. Beáta Hockicková

ANJ – NEJ

1979/1980 – 1989/1990

Viera Hodálová

SJL - ANJ

1965/1966 – 1972/1973

Milada Holéczyová

NEJ – RUJ 

1972/1973 – 1977

Mgr. Dušan Hozlár

MAT – FYZ

1995/1996 – doteraz

Mgr. Libuša Hrabovská

SJL  – RUJ

1974/1975 – 1999/2000

Mgr. Ľuboslava Hrešková

DEJ – NOS

2007/2008 – 2008/2009

PhDr. Zuzana Hurtajová

SJL – ANJ

1974/1975 – 1977/1978

RNDr. Zuzana Chovanová

BIO – GEG

2008/2009 – doteraz

Mgr. Katarína Chválová

ANJ – RUJ

2014/2015 – doteraz

Mgr. Tatiana Húsková

BIO – CHE

1998/1999 – doteraz

Emília Chrumová

BIO – CHE

1972/1973 – 1977/1978

RNDr. Helena Chudá

FYZ – CHE

1999/2000 – zomrela 2008

Mgr. Martin Chudík

SJL - DEJ

2001/2002 – doteraz

Alena Ivanová

NEJ – LAT

1971/1972 – 1972/1973

PhDr. Mária Ivanová

SJL  – RUJ

1965/1966 – 1999/2000

Mgr. Iveta Jelenáková

MAT – BIO

1995/1996 – 1998/1999

Mgr. Mária Juhariová

GEG – TEV

1972/1973 – 2010/2011

PhDr. Jozef Jurík

BIO – TEV

1972/1973 – 2011/2012

PaedDr. Viera Juríková

ANJ – RUJ

1995/1996 – doteraz

Mgr. Zuzana Kardiánová

TSV – GEG

2013/2014 – doteraz

Marta Katrincová

FRJ – NEJ

1977/1978 – 1978/1979

PaedDr. Leopold Káčerik

BIO – CHE

1965/1966 – zomrel 1995

Mgr. Anna Keleová

CHE – GEO

1977/1978 – 2005/2006

Mgr. Roman Klepáč

FYZ – INF

2002/2003 – 2006/2007

PaedDr. Jaroslava Klepáčová

SJL – ETV

2000/2001 – doteraz

Mgr. Petra Koleníková

TSV – SJL

2012/2013 – 2012/2013

Mgr. Ivan Košťál

BIO – CHE

2002/2003 – 2009/2010

Brigita Kočiová

TEV

1969/1970 – 1971/1972

Mgr. Jarmila Komorová

MAT – FYZ – INF

1997/1998

Ladislav Korček

TEV – HUV

1966/1967 – 1977/1978

Ema Korčeková

SJL – NEJ

1965/1966 – 1969/1970

František Kosmál

DEJ – LAT

1973/1974 – 1981/1982

Jozef Kováč

TEV

1965/1966 – 1970/1971

PhDr. Nora Kovačiková

ANJ – NEJ

1973/1974 – 1978/1979

Mária Kováčová

BIO – GEG

1965/1966

Alica Kožová

BIO – GEO – GEG

1966/1967 – 31.12.1976

Ing. Zuzana Krištofová

TAA – EKO – INF

1971/1972 – 2000/2001

Mária Križanová

BIO – CHE

1979/1980

Ing. Ján Krčmárik

ZST

1977/1978 – 1980/1981

Vojtech Kuruc

SJL – DEJ

1972/1973

Mgr. Mária Laciková

FRJ – NAB 

2007/2008 – doteraz

Mgr. Gabriela Lacsná

MAT – FYZ

2005/2006 – doteraz

Mgr. Martina Luprichová

BIO – CHE

2010/2011 – 2011/2012

Mgr. Petra Lou Vega

MAT – ŠPJ

2003/2004 – doteraz

PhDr. Zora Lovišková

ANJ – PSY

1975/1976 – doteraz

Mgr. Izabela Lörinczová

SJL – DEJ

2014/2015 – doteraz

PaedDr. Klára Lyková

SJL – TEV

1970/1971 – 2010/2011

Mgr. Soňa Macaiová

ŠPJ – ESV

2007/2008 – doteraz

Mgr. Marta Macková

SJL – ANJ

1971/1972 – 2011/2012

Miron Madej

FYZ – CHE

1972/1973

Mgr. Erika Madurkayová

ANJ – TEV

1979/1980 – doteraz

Božena Mareková

BIO – CHE

1970/1971 – 1989/1990

Mgr. Katarína Magdinová

MAT – INF

2007/2008 – doteraz

Mgr. Barbora Matušicová

CHE –

2011/2012 – doteraz

Eva Mátéffyová

FRJ – ŠPJ

1990/1991 – 2009/2010

PaedDr. Jozef Matúš

BIO – TEV

2001/2002 – 1.12.2007

Mgr. Lenka Matyová

MAT – ANJ

2002/2003 – 2003/2004

Gabriela Mészárošová

TAA – ZOP

1972/1973 – 1975/1976

Mgr. Katarína Michalíková

ANJ – DEJ - NOS

2004/2005 – 2006/2007

PaedDr. Emil Miklášik

BIO – CHE

1965/1966 – 1998/1999

PhDr. Edita Miklíková

SJL – DEJ

1966/1967 – 1997/1998

Ing. Oľga Mikulová

ZEL

1985/1986 – 1989/1990

PaedDr. Magdaléna Mináriková

RUJ – VV – GEG – ESV

1974/1975 – 2004/2005

RNDr. Miroslava Mináriková

MAT – FYZ

2007/2008 – doteraz

RNDr. Vladimír Minca

BIO – CHE

1980/1981 – 1993/1994

PaedDr. Ľudmila Mládeková

FYZ – ZOP

1974/1975 – 31.10.1999

Elena Molnárová

SJL – ANJ

1992/1993 – zomrela 1999

Mgr. Martin Mozola

FIL – NOS – DEJ – ETV

1996/1997 – doteraz

Ján Mužlay

ZOP

1973/1974 – 1976/1977

Mgr. Viktor Nagy

SJL – DEJ

1996/1997 – doteraz

PhDr. Klára Nagyová

NEJ – FRJ

1990/1991 – 1996/1997

Ján Novák

MAT – FYZ

1965/1966

RNDr. Vladimír Ondejčík

MAT – CHE

1.2.1990 – 1994/1995

RNDr. Juraj Opačitý

FYZ – CHE

1974/1975 – 2013/2014

PhDr. Štefan Palatický

MAT – FYZ

1966/1967 – 2006/2007

Mgr. Helena Palatická

MAT – CHE

1997/1998

Mgr. Ľubica Palková

DEJ – ŠPJ

2001/2002 – doteraz

Edita Palmárová 

MAT – FYZ

1967/1968 – 2002/2003

PhDr. Petra Pappová

ŠPJ – ESV

2007/2008 – 2008/2009

Mgr. Dana Palušová

MAT – FYZ

2008/2009 – doteraz

PhDr. Katarína Pereszlényiová

NEJ - RUJ

1978/1979 – doteraz

Mgr. Alena Peťovská

ANJ – MAT

2001/2002 – doteraz

RNDr. Jozef Piroško

MAT - FYZ - INF

1979/1980 – doteraz

Mgr. Agnesa Pirošková

SJL – DEJ

2005/2006 – doteraz

Mgr. Ivan Pivník

ANJ – CHE

2004/2005 – 2010/2011

Zita Podberská

CHE – GEO

1973/1974 – 1976/1977

Mgr. Viera Poláková

SJL – DEJ

1985/1986 – doteraz

PhDr. Mária Poliaková

SJL  – RUJ

1976/1977 – 1984/1985

Mgr. Michaela Révayová

ANJ - GEG

2012/2013 – doteraz

Mgr. Anna Rumanová

ANJ – NEJ

1991/1992 – 2013/2014

Ing. Martin Sedlák

ZEL

1979/1980 – 1980/1981

Edita Selveková

SJL – DEJ

1965/1966 – 1999/2000

Ing. Oľga Sklenárová

ZST

1981/1982 – 1990/1991

Mgr. Andrea Slučiaková

SJL – VV

2001/2002 – doteraz

Ivan Smida

TEV

1971/1972 – 2008/2009

Mgr. Ivan Smida ml.

ANJ – TEV

1998/1999 – 2007/2008

Mgr. Barbora Sobotková

SPJ – DEJ

2009/2010 – doteraz

Eva Solárová

FRJ – LAT

1973/1974 – 1976/1977

PhDr. Beáta Soukupová

SJL  – RUJ

1980/1981 – doteraz

Viera Staššová

ANJ – RUJ

1976/1977 – 1978/1979

Belo Stuparič

MAT – FYZ

1965/1966 – 1966/1967

Mgr. Beáta Svetlíková

ŠPJ – FRJ

1996/1997 – 2006/2007

PhDr. Hedviga Šabíková

SJL – ANJ

1976/1977 – 1985/1986

Mgr. Natália Šanerová

TEV

1997/1998

Štefan Šedivý

MAT – FYZ

1965/1966 – 1990

Mgr. Ján Šiller

ANJ – TEV

2010/2011 – 2011/2012

Darina Šimonovičová

MAT – DEG

1972/1973 – zomrela 1991

Mgr. Miriam Šimová

MAT – BIO

1998/1999 – doteraz

PhDr. Bohumila Šintálová

NEJ – ETV

2013/2014 – doteraz

PaedDr. Alena Šotníková

ANJ – RUJ

1980/1981 – 1990/1991

Ing. Mária Števková

NOS – ZOP

1982/1983 – 1989/1990

Jozef Šulgan

ANJ – TEV

1976/1977 – 1988/1989

Mgr. Matej Šulgan

TEV – NOS

2007/2008 – doteraz

PhDr. Anna Šulganová

SJL – ESV

1975/1976 – 1995/1996

Ján Šulla

MAT – FYZ

1965/1966 – 1974/1975

Ivan Teplička

MAT - FYZ

1972/1973 – 2013/2014

PhDr. Ružena Tepličková

MAT

1993/1994 – zomrela 1996

Mgr. Dana Tomanová

ANJ – NEJ

2003/2004

Mária Tökölyová

SJL – NEJ

1973/1974

Mgr. Jana Trepáčová

TEV –GEG

2009/2010 – doteraz

Mgr. Mária Tunová

INF – MAT – NEJ

2005/2006 – 31.1.2014

Mgr. Blanka Turčanová

MAT - BIO

2003/2004 – doteraz

Vilma Turisová

RUJ – LAT

1966/1967 – 1971/1972

Mgr. Daniel Varga

ANJ – HUV

2014/2015 – doteraz

Mgr. Drahomíra Vargová

ANJ – DEJ

2006/2007 – 2007/2008

Gabriela Vargová

ANJ – RUJ

1972/1973 – 1975/1976

Ján Vozaf

MAT – DEG   

1970/1971 – 1998/1999

Mgr. Monika Výbochová

BIO – ETV – NAB

1997/1998 – doteraz

RNDr. Júlia Winklerová

BIO – CHE

1970/1971 – 2001/2002

Zlatica Závodná

SJL – NEJ

1965/1966 – 1976/1977

František Zverka

MAT – DEG

1965/1966 – 1970/1971

RNDr. Helena Žilková

BIO – GEG

1973/1974 – 2011/2012

Gabriel Žoldoš

MAT – DEG

1965/1966 – 1994/1995

 
   Hore