Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má:
Medard
Tvoja IP:
3.231.217.107
Návštev online:
1
Počítadlo:
1762683 návštev
7838107 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Mapa stránky: Predmety
 
 
 
Informatika
Fyzika
Náuka o spoločnosti
 
 
Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
Chémia
 
 
Telesná a športová výchova
Španielsky jazyk - bilingválna sekcia
Španielsky jazyk - všeobecné štúdium
 
 
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Humanitné predmety
 
 
Biológia - Geografia
Ruský jazyk