Hľadaj: 
Družba | Krúžky | Projekty | Los Otros a A Ver | Luis Gil Guerra | Súťaže | Exkurzie
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 23. mája 2019
Meniny má:
Želmíra
Tvoja IP:
54.157.61.68
Návštev online:
3
Počítadlo:
1650399 návštev
7475568 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Mapa stránky: Aktivity
 
 
 
Družobné styky s inými školami
Záujmové vzdelávanie
Zaujímavé projekty organizované školou
 
 
Študentské časopisy bilingválnych tried
Stránka španielskeho lektora
Informácie k olympiádam a súťažiam
 
 
Plán exkurzií pre školský rok 2015/2016