Hľadaj: 
Kontakt | Riaditeľstvo | Pracovníci | Chcete sa rýchlo dovolať? | História | Predpisy | Správy | Školský poriadok | Rada školy | Zverejnenie dokumentov
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 25. apríla 2024
Meniny má:
Marek
Tvoja IP:
3.238.174.191
Návštev online:
1
Počítadlo:
1782122 návštev
7893953 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Mapa stránky: Škola
 
 
 
Kontakt na školu
Riaditeľ a zástupkyne
Zoznam všetkých pracovníkov školy
 
 
Vnútorný telefónny zoznam
História školy
Predpisy, ktoré platia
 
 
Správy o výsledkoch a podmienkach vých.-vzdel. činnosti
Nový školský poriadok, platný od 1. februára 2015
Záznamy z rady školy
 
 
Zverejňovanie dokumentov (zákon 546/2010)