Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
sobota, 4. decembra 2021
Meniny má:
Barbora a Barbara
Tvoja IP:
35.153.166.111
Návštev online:
2
Počítadlo:
1721113 návštev
7707066 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Ruský jazyk
 Template 
Beseda o Kazachstane
Všetci študenti ruského jazyka našej školy sa dňa 28. 9. 2015 zúčastnili besedy o Kazachstane.Naše pozvanie prijala pani Dina Gubricová, ktorá si o tejto krajine pripravila veľmi peknú a zaujímavú prezentáciu v ruskom jazyku. Zúčastnení si overili svoju schopnosť posluchu s porozumením a konverzácie. Toto stretnutie bolo oživením nášho študijného plánu a obohatilo nás. Prednášajúca si svojím profesionálnym a zároveň šarmantným prístupom získala záujem a pozornosť publika.
Ďakujeme týmto pani Gubricovej za čas, ktorý nám venovala a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Niekoľko fotografií z besedy


Každoročne sa študenti zapájajú do rôznych aktivít, ktorými si nielen rozširujú vedomosti ale aj reprezentujú školu.

Divadlo v ruskom jazyku
Skupina talentovaných študentov, milovníkov dramatického umenia vrámci krúžku pripravuje scénky a malé divadelné etudy.

Olympiáda z Ruského jazyka
Znalosť ruštiny dokazujú naši študenti úspechmi na rôznych úrovniach a v rôznych kategóriách, aj v celoštátnom kole.

Krúžok ruského jazyka
Pre študentov, ktorí nemali možnosť sa zapísať na 4-ročné štúdium, ale majú chuť sa jazyk naučiť, a pre tých, ktorí sa pripravujú na olympiádu z ruského jazyka.

Exkurzie
- Múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch
- návšteva ruskej reštaurácie v Bratislave
- návšteva divadelných predstavení ruských autorov