Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
sobota, 4. decembra 2021
Meniny má:
Barbora a Barbara
Tvoja IP:
35.153.166.111
Návštev online:
1
Počítadlo:
1721114 návštev
7707071 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Ruský jazyk
 Template 
Olympiáda z Ruského jazyka

Krajské kolo, 2014
2. miesto: Karolina Karelina (IV. D), kategória B3
3. miesto: Nina Karelina (IV. D), kategória B3
3. miesto: Veronika Vontorčíková (IV. A), kategória B2
4. miesto: Nikola Ižoldová (I. C), kategória B1

Celoštátne kolo, 2013
5. miesto: Veronika Vontorčíková (III.A), kategória B1

Krajské kolo, 2013
1. miesto: Veronika Vontorčíková (III.A), kategória B1
2. miesto: Karolína Karelina (III.D), kategória B3

Krajské kolo, 2012
3. miesto: Nina Karelina (II.D), kategória B3
5. miesto: Veronika Vontorčíková (II. A), kategória B1

Krajské kolo, 2011

2. miesto: Alex Toršcho (I.D), kategória B3
3. miesto: Karolína Alexandra Karelina (I.D), kategória B3

Krajské kolo, 2012
3. miesto: Nina Karelina (II.D), kategória B3


5. miesto: Veronika Vontorčíková (II. A), kategória B1