Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
streda, 21. februára 2024
Meniny má:
Eleonóra
Tvoja IP:
100.26.196.222
Návštev online:
1
Počítadlo:
1776349 návštev
7877134 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Slovenský jazyk a literatúra


Texty na rozbor
Literárne súťaže
Maturita
Recenzie (recenzie na knihy, divadlo a pod.)
Vlastná tvorba
Najvydarenejšie študentské práce
Prezentácie
Rôzne


Predmetová komisia SJL

Predseda: Mgr. Viera Poláková

Členovia:

  • PhDr. Beáta Soukupová
  • PaedDr. Jaroslava Klepáčová
  • Mgr. Andrea Slučiaková
  • Mgr. Agnesa Pirošková
  • Mgr. Martin Chudík
  • Mgr. Viktor Nagy
  • Mgr. Zuzana Bakalová