Hľadaj: 
Možnosti | Prihlášky | Prijímacie konanie | VP | Maturita | Biling. sekcia | ŠkVP | Školský rok | Kam na VŠ | | Rozvrhy
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
sobota, 4. decembra 2021
Meniny má:
Barbora a Barbara
Tvoja IP:
35.153.166.111
Návštev online:
1
Počítadlo:
1721113 návštev
7707067 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Organizácia školského roka


Školský rok 2015/2016

 • Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015 (Štátny sviatok - utorok)
 • Slávnostné otvorenie školského roku bude v stredu 2. septembra 2015
 • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne vo štvrtok 3. septembra 2015
 • Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 29. januára 2016
 • Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 2. februára 2016 a končí vo štvrtok 30. júna 2016
 • Klasifikačné porady:
  • za 1. polrok: 26. január 2016 (utorok)
  • za 2. polrok: 23. jún 2016 (štvrtok)
  • pre 4. ročník, VIII. OG a V.D: 12. máj 2016 (štvrtok)
 • Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady:
  • 10. november 2015 (utorok)
  • 22. marca 2016 (utorok)
 • Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29. októbra 2015 a končia sa v piatok 30. októbra 2015
  • Vyučovanie sa začne v pondelok 2. novembra 2015
 • Vianočné prázdniny sa začínajú v stredu 23. decembra 2015 a končia vo štvrtok 7. januára 2016
  • Vyučovanie sa začne v piatok 8. januára 2016
 • Polročné prázdniny sú v pondelok 1. februára 2016
 • Jarné prázdniny trvajú týždeň od 22. februára 2016 do 26. februára 2016
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 24. marca 2016 a končia v utorok 29. marca 2016
  • Vyučovanie sa začína v stredu 30. marca 2016
 • Letné prázdniny sa začínajú v piatok 1. júla 2016 a končia v piatok 2. septembra 2016
 • Imatrikulácie sa konajú v pondelok 16. novembra 2015
 • Stužková slávnosť sa koná v piatok 4. decembra 2015
 • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 5. februára 2016
 • Maturitné skúšky - písomná forma:
  • 15. marec 2016 (utorok) - slovenský jazyk (4. ročník, VIII.OG a IV.D) - externá časť a písomná forma internej časti MS
  • 16. marec 2016 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk - externá časť a písomná forma internej časti MS
  • 17. marec 2016 (štvrtok) - matematika - externá časť MS
  • 5. apríl 2016 (utorok) - španielsky jazyk - písomná MS (bilingválna trieda V. D)
 • Maturitné skúšky - interná časť - ústna forma:
  • 23. - 27. máj 2016 - 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium
  • 23. - 25. máj 2016 - V. D
  • 23. - 24. jún 2016 - IV. D (SJL) - interná časť
 • Prijímacie skúšky:
  • 31. marec 2016 (štvrtok) - 5-ročné bilingválne štúdium
  • 9. máj 2016 (pondelok) - 1. termín - 4-ročné štúdium a 8-ročné štúdium
  • 12. máj 2016 (štvrtok) - 2. termín - 4-ročné štúdium a 8-ročné štúdium
 • Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:
  • 1. cvičenie - marec 2016
  • 2. cvičenie - máj 2016
  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka - máj 2016
 • Prevádzkové porady budú bývať spravidla vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca , resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)
 • Gremiálne porady riaditeľa školy budú zvyčajne každý týždeň piatok o 8:00 hod.
 • Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrť rok, resp. podľa potreby
 • Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2015/2016 (vždy v utorok, spravidla o 17:00)
  • 29. septembra 2015
  • 10. novembra 2015
  • 12. januára 2016 (konzultačný deň)
  • 22. marca 2016
  • 7. júna 2016 (konzultačný deň)