Hľadaj: 
Družba | Krúžky | Projekty | Los Otros a A Ver | Luis Gil Guerra | Súťaže | Exkurzie
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
nedeľa, 15. septembra 2019
Meniny má:
Jolana
Tvoja IP:
3.229.122.166
Návštev online:
1
Počítadlo:
1659201 návštev
7519280 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Projekty


Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva


Implementácia kľúčových kompetencií v školskom vzdelávacom programe a modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov


Inovácia profesijných spôsobilostí učiteľov prírodovedných predmetov


Projekt Cubic Mile

Projekt Compass

Zistili sme, kto bol Ramón y Cajal