Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
streda, 21. februára 2024
Meniny má:
Eleonóra
Tvoja IP:
100.26.196.222
Návštev online:
1
Počítadlo:
1776346 návštev
7877114 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Náuka o spoločnosti (NOS)


Vitajte na stránke venovanej náuke o spoločnosti.


Stránka obsahuje študijné texty a pomocné študijné texty vo formáte PDF. Uvedené súbory majú slúžiť na obohatenie vašich vedomostí a zručností z rôznych oblastí poznania, ktoré sú súčasťou predmetu náuka o spoločnosti. Tiež môžu byť podnetom na vaše vlastné zamyslenie sa nad rôznymi témami a problémami. Niektoré z textov sú určené aj ako pomôcka pre prípravu na hodiny spoločenskovedného seminára, ale aj ako príprava na maturitnú skúšku.

Za obsah stránky zodpovedá Mgr. Martin Mozola ( matom[at]gymparnr.edu.sk).