Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
streda, 21. februára 2024
Meniny má:
Eleonóra
Tvoja IP:
100.26.196.222
Návštev online:
1
Počítadlo:
1776349 návštev
7877137 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Humanitné predmety
 Template 

Vítame Vás na stránke predmetovej komisie humanitných predmetov
Predseda:
Mgr. Andrea Slučiaková
Zapisovateľ: Mgr. Mária Rakovská
Správca zbierky ESV: Mgr. Andrea Slučiaková
Správca zbierky DEJ: Mgr. Agnesa Pirošková

Členovia PK:

Poláková /DEJ/, Chudík /DEJ/, Nagy /DEJ/, Mozola /DEJ, OBN/, Pirošková /DEJ/, Lorinczová /DEJ/, Slučiaková/VYV, VUM, UKL/, Macaiová /UKL/, Klepáčová /ETV/, Šintálová /ETV/, Laciková /NBV/, Šulgan /OBN/, Varga /HUV/, Forró /DEJ/

Prehľad o vyučovaných predmetoch - personálne obsadenie:

DEJEPIS
I. OG - Lorinczová
II. OG - Lorinczová
III. OG - Lorinczová
IV.OG - Lorinczová
V. OG - Nagy
VII.OG - Nagy
II.E - Lorinczová
III.D - Pirošková
IV. D - Pirošková
I.A I.B I.C I.D - Poláková
II.A II.B II.C II.D - Nagy
III.A III.B III.C - Pirošková

SED
3.Ročník- 2skupiny /2h/ - Chudík
4.Ročník- 1skupina /4h/ - Poláková
1 skupina /2h/ - Chudík

OBN
I.OG – Mozola
II. OG- Mozola
III.OG- Mozola
IV. OG- Šulgan
VII.OG – Mozola
III.A III.B III.C - Šulgan
IV.A IV.B IV.C IV.D – Mozola

NAS
V.D – Mozola
VIII.OG - Mozola

SVS
3. ročník- 3 skupiny /2h/ - Šulgan
4. ročník- 1 skupina /2h/ 1 skupina /4h/ - Mozola

ETV
I.OG III.OG IV.OG V.OG - Klepáčová
I.A I.C I.D I.E – Klepáčová
II.E – Klepáčová
II.OG – Šintálová
I.B – Šintálová
II.A II.B II.C II.D – Šintálová

NBV
Všetky triedy - Rakovská

ESV

I. OG- Slučiaková /VYV/ Varga /HUV/
II. OG - Slučiaková / VYV/ Varga /HUV/

Výchova k umeniu
III. OG - Slučiaková
IV. OG- Slučiaková

UAK
I.A I.B I.C I.D I.E V.OG- Slučiaková
II.A II.C II.D – Macaiová
II.B - Slučiaková
III.A III.B III.C VII.OG - Slučiaková
IV.A IV.B IV.C – Macaiová