Hľadaj: 
Družba | Krúžky | Projekty | Los Otros a A Ver | Luis Gil Guerra | Súťaže | Exkurzie
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má:
Kamila
Tvoja IP:
3.238.116.201
Návštev online:
1
Počítadlo:
1796933 návštev
7934508 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Družba
DRUŽOBNÉ GYMNÁZIÁ

Naše gymnázium udržiava niekoľkoročné družobné styky s Werdenfelským gymnáziom v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku a s Gymnáziom Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku. Tieto výmenné pobyty sú veľkým pozitívom pre študentov a učiteľov, ktorí majú takto možnosť spoznať krajinu, mestá, rodiny a ich mentalitu.
Vzájomné vzťahy sa rozširujú a prehlbujú, a to vďaka pravidelným každoročným výmenám žiakov a učiteľov z týchto gymnázií.
Svoje jazykové vedomosti si môžu žiaci overiť v čase, ktorý trávia v nemeckých rodinách. Spoznávajú bližšie každodenný život v bavorskej rodine počas niekoľkých dní, ktoré tu strávia. Nemeckí učitelia pripravia veľmi pestrý program na celý pobyt. Súčasťou zájazdu je, samozrejme, turistika, veď mesto Garmisch-Partenkirchen je v centre nemeckých Álp. Na najvyššie položené končiare sa žiaci vyvezú lanovkou a dolu idú zväčša peši. Študenti z Nitry nemajú takú dobrú kondíciu ako obyvatelia z hôr. Každoročne navštívime aj bavorské zámky, ktoré dal postaviť bavorský kráľ Ľudwig II. (Neuschwanstein, Linderhof). Neodmysliteľnou súčasťou je aj návšteva malebných nemeckých mestečiek Oberau, Mittenwald, Oberammergau, ale aj hlavného mesta Bavorska Mníchova. Výmenný pobyt je recipročný. Na jeseň vycestujú žiaci do Garmisch-Partenkirchenu, lebo v tomto čase je tu v horách najstabilnejšie počasie roka. Na jar prídu žiaci a ich pedagógovia z Werdenfelského gymnázia do Nitry, kde ich čaká tiež zaujímavý program – ako je návšteva hlavného mesta Bratislavy, zámkov – Bojnice, Červený Kameň, Topoľčianky, Piešťany.
Veľmi pozitívne je, že niektorí žiaci zostávajú i naďalej v kontakte, ba mnohí dokonca pokračujú vo vzájomných návštevách.
Výmenný pobyt s Gymnáziom J. Kollára v Báčskom Petrovci má veľmi podobný charakter ako výmenný pobyt v Nemecku. Jeho cieľom je tiež upevňovanie priateľských a kolegiálnych vzťahov. V Báčskom Petrovci žije početná slovenská menšina, ktorá si zachováva slovenskú národnú identitu, udržiava tradície a hovorí krásnou slovenčinou. Každoročne sa zúčastní tohto zájazdu pomerne početná skupina Nitranov a Petrovčanov. Výmenný pobyt je plánovaný tiež na jeseň a Petrovčania prídu na jar, keď je v Nitre veľmi príjemné počasie. Program, ktorý pripravujú kolegovia z Petrovca, je tiež nezabudnuteľný. Asi dve hodiny od Báčskeho Petrovca je hlavné mesto Srbska Belehrad. Je to veľkomesto s mnohými pamätihodnosťami, ku ktorým neodmysliteľne patrí pevnosť Kalemegdan. Atraktívna je aj návšteva druhého najväčšieho mesta Srbska – Nového Sadu, ktoré je zároveň najväčším mestom v provincii Vojvodina.
O družobné výmenné pobyty je zo strany všetkých troch gymnázií veľký záujem