Hľadaj: 
INF | FYZ | NOS | MAT | SJL | CHE | TEV | ŠPJ - bilingválna sekcia | ŠPJ | ANJ | NEJ | Humanitné predmety | BIO - GEG | RUJ
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
sobota, 4. decembra 2021
Meniny má:
Barbora a Barbara
Tvoja IP:
35.153.166.111
Návštev online:
2
Počítadlo:
1721114 návštev
7707070 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Chémia
 Template 
1. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie

http://www.statpedu.sk/files/documents/cp-2013-2014/cp_chemia_2013_2014.pdf

2. Okruhy tém na komisionálne skúšky z chémie

4-ročné štúdium
1. ročník
2. ročník
3. ročník

5-ročné bilingválne štúdium
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

8-ročné štúdium
I.OG
II.OG
III.OG
IV.OG
V.OG
VI.OG
VII.OG

Seminár z chémie
2-hodinový
3. ročník
4. ročník

3. Pracovný poriadok v chemickom laboratóriu