Hľadaj: 
Možnosti | Prihlášky | Prijímacie konanie | VP | Maturita | Biling. sekcia | ŠkVP | Školský rok | Kam na VŠ | | Rozvrhy
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
utorok, 26. októbra 2021
Meniny má:
Demeter
Tvoja IP:
3.214.224.207
Návštev online:
1
Počítadlo:
1714631 návštev
7696790 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Informácie výchovného poradcu


Ako na vysokú školu?

Prijímacie skúšky na VŠ

VŠP - Všeobecné študijné predpoklady Scio test

Ukážka VŠP

Sprievodca testom VŠP

Tlačivo - prihláška na vysokoškolské štúdium

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

https://prihlaskavs.sk/sk/


Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Pozvánka na DOD

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha - Inštitút v Bratislave

-->Informácie pre záujemcov o štúdium
-->Všetky informácie o VŠMVV
-->Facebook

UKF Nitra - informácie o možnostiach štúdia slovenského jazyka a literatúry