Hľadaj: 
Úspechy 2015/2016 | Úspechy 2014/2015 | Úspechy 2013/2014 | Úspechy 2012/2013 | Úspechy 2011/2012 | Študentské stránky
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
utorok, 26. októbra 2021
Meniny má:
Demeter
Tvoja IP:
3.214.224.207
Návštev online:
1
Počítadlo:
1714668 návštev
7696841 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli študenti v šk.roku 2015/2016

Úspechy na športových súťažiach

bedminton Bedminton – Majstrovstvá kraja (Šurany)
<-- Martin Hučko (IV.C), Matúš Červený (VIII. OG) - 2. miesto

Florball – Majstrovstvá okresu (SOŠ Veterinárna Nitra)
Žiaci z V.OG, III.B, IV.B, VIII.OG - 3. miesto

Aerobic Maratón (UKF Nitra)
Imrich Filípek a Erik Belák (III.D) - 2. miesto
-> postup na majstrovstvá SR

Tlak na lavičke – súťaž nitrianskych škôl (SŠ Potravinárska Nitra)
Jakub Janek (IV.B) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme!

Vyhodnotenie súťaže iBobor 2015

V týždni od 9. do 13. novembra 2015 prebiehala online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať
v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní pri učení sa.

Úspešní riešitelia a ich umiestnenie vrámci SR
Celoslovenské štatistické vyhodnotenie
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

Náboj Junior

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.
V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Náš tím v zložení Matej Bolcskei, Veronika Molnárová, František Stupka, Rastislav Zeleňák (IV.OG) získal krásne
1. miesto ! Blahoželáme!

Kompletné výsledky


Fyzikálny náboj - výsledky

V piatok 13. novembra 2015 sa uskutočnila v Bratislave tímová súťaž v riešení fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj.

Družstvo juniorov v zložení T. Švihorík (VI.OG), M. Adamčík (VI.OG), M. Hrmo (V.OG), M. Zubčák (V.OG) a J. Poljovka (II.B) sa spomedzi 40 družstiev umiestnilo na 10. mieste.
Výsledky Náboja 2015, Juniori, Slovensko

Družstvo seniorov v zložení P. Trubáčik (IV.B), T. Barusová (IV.B), N. Streshkova (III.C), N. Holková (III.C), V. Vranková (VIII.OG) obsadilo v konkurencii 27 tímov 19. miesto.
Výsledky Náboja 2015, Seniori, Slovensko

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.