Hľadaj: 
Úspechy 2015/2016 | Úspechy 2014/2015 | Úspechy 2013/2014 | Úspechy 2012/2013 | Úspechy 2011/2012 | Študentské stránky
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
utorok, 26. októbra 2021
Meniny má:
Demeter
Tvoja IP:
3.214.224.207
Návštev online:
1
Počítadlo:
1714680 návštev
7696871 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Najlepšie výsledky, ktoré dosiahli naši žiaci v školskom roku 2012/2013


Vyhodnotenie žiackych súťaží za šk.rok 2012/2013
Obvodný úrad v Nitre vyhodnotil žiacke súťaže za školský rok 2012/2013.
Naše gymnázium sa umiestnilo na výbornom
2. mieste
v Nitrianskom kraji v kategórii gymnáziá.


Matematický klokan 2013

28 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi matematickej súťaže KLOKAN 2013. Najúspešnejším riešiteľom bol žiak I.OG Matej BÖLCSKEI, ktorý mal 100% úspešnosť a stal sa "školským šampiónom".

Úspešní riešitelia:

I.OG
Matej BÖLCSKEI
Richard ČENTÉŠ
Matúš DOKUPIL
Tereza FÁBIKOVÁ
Hana HORVÁTHOVÁ
Tatiana MATEJKOVÁ
Veronika MOLNÁROVÁ
Katarína STRENKOVÁ
František STUPKA
Samuel ŠABÍK

II.OG
Michaela MARČEKOVÁ
Roman ŠAJTER
Matúš ZUBČÁK
Tomáš KAŽIMÍR

III.OG
Tomáš ŠVIHORÍK

V.OG
Lucia TÓDOVÁ

VI.OG
Katarína MARČEKOVÁ
Matúš BAFRNEC

VII.OG
Adriana FILIPOVÁ
Ľudmila ŠIMKOVÁ
Lukáš MEŇUŠ
Katarína BOKOROVÁ

I.B
Dominika FURMÁNEKOVÁ

II.A
Jakub CHUDÁČIK

II.B
Arek ANTONIEWICZ
Michal BALI

IV.B
Matúš HORVÁTH
Miloš KÚTNY


Vyhodnotenie obvodných olympiád

11. júna Obvodný úrad Nitra, odbor školstva a obvodné komisie DO, FO, OAJ a MO odmeňovali najlepších olympionikov v školskom roku 2012/2013.

Naši študenti nemohli chýbať - diplomy.


Celoštátne kolo Pytagoriády


V dňoch 6. - 7. júna 2013 sa uskutočnilo celoštátne kolo Pytagoriády.

Úspešne nás reprezentovali:

Tomáš ŠVIHORÍK III.OG - 4. miesto a

Rastislav ZELEŇÁK I.OG - 13. miesto


Blahoželáme!


Vyhodnotenie MO, FO a IO

5. júna Obvodný úrad Nitra, odbor školstva a krajské komisie MO, FO a OI odmeňovali najlepších olympionikov v školskom roku 2012/2013.

Naši študenti nemohli chýbať - diplomy.


Celosvetové súťaže I-SWEEEP a INEPO 2013

ISWEEEP

8. – 13. mája 2013 sa v Houstne (Texas, USA) konala celosvetová súťaž vedeckých projektov I-SWEEEP 2013 (International Sustainable World Project Olympiad – Energy, Engineering and Environment). Na súťaži predstavilo svoje vedecké projekty viac ako 500 študentov z takmer 70 krajín celého sveta. Slovensko reprezentoval Martin SARKER (IV.F) a s projektom „Molekulárne aspekty nadbytočnej dusíkovej výživy u pšenice vo vegetatívnom štádiu“ získal striebornú medailu v kategórii „Životné prostredie“. V septembri sa v Prahe zúčastní súťaže „EUCYS 2013 (European Union Contest for Young Scientists)“.

INEPO

17. – 20. mája 2013 sa v Istambule (Turecko) konala celosvetová súťaž INEPO 2013 zameraná na biológiu, chémiu a fyziku. Súťažilo na nej viac ako 100 študentov z viac ako 40 krajín celého sveta. Slovensko reprezentoval Martin SARKER (IV.F) a získal bronzovú medailu.


Krajské kolo Fyzikálnej olympiády


15. mája sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D.

Tamara BARUSOVÁ z I. B sa umiestnila na 1. mieste v kategórii D.

Samuel HORVÁTH z III.B a Michal BALI z II. B sa umiestnili na 3. mieste v kategóriách B a C.

Výsledková listina kategórie B

Výsledková listina kategórie C

Výsledková listina kategórie D


Medzištátne matematické trojstretnutie juniorov Česko – Poľsko – Slovensko (CPSJ)


13. – 16. mája 2013 sa v Poľsku uskutočnilo medzištátne matematické trojstretnutie juniorov Česko – Poľsko – Slovensko (CPSJ). Slovensko úspešne reprezentovala naša študentka Lucia TÓDOVÁ z V. OG.


Výsledky


Krajské kolo Matematickej olympiády

9. apríla sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády v kategóriách B (študenti 2. ročníka) a C (študenti 1. ročníka).

V kategórii B sa študenti VI.OG
Katarína MARČEKOVÁ
a
Roman KLUVANEC
umiestnili na 1. a 2. mieste (výsledková listina B).

V kategórii C sa študentka V.OG
Lucia TÓDOVÁ
umiestnila na 1. mieste (výsledková listina C).


Celoslovenské kolo Geografickej olympiády


V dňoch 26. až 28. apríla sa uskutočnilo celoslovenské kolo Geografickej olympiády v Bratislave. Našu školu reprezentovali

Alexandra FAZEKAŠOVÁ (II.A)
a
Klaudia LENCSÉSOVÁ (II.A)

obe sa stali úspešnými riešiteľkami v kategórii A.

Okresné kolo Matematickej olympiády

Úspešní riešitelia okresného kola Matematickej olympiády:

Kategória Z6

 • Hana HORVÁTHOVÁ (I.OG) - 8. miesto

Kategória Z7

 • Tereza TÓDOVÁ (II.OG) - 1. miesto

Kategória Z8

 • Jarmila ŠIMKOVÁ (III.OG) - 1. miesto
 • Tomáš ŠVIHORÍK (III.OG) - 1. miesto
 • Šimon VALÍČEK (III.OG) - 15. miesto

Celoštátne kolo Matematickej olympiády v španielskom jazyku

11. apríla 2013 sa v aule školy uskutočnilo celoštátne kolo Matematickej olympiády v španielskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 21 súťažiacich zo siedmich slovenských bilingválnych gymnázií.

1. miesto Erika DUBAJOVÁ (III.D) - Gymnázium Nitra
2. miesto Ivona FELDMÁROVÁ (II.D) - Gymnázium Nitra
3. miesto Diana PLAČKOVÁ - Gymnázium Košice

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku


Eva ŠTECHOVÁ sa v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B umiestnila na 2. mieste.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády


Martin SARKER (IV.F) sa v celoštátnom kole Biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti umiestnil na 1. mieste a postúpil na medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov INEPO v Istanbule (17. - 20. máj 2013). V teoreticko-praktickej časti sa umiestnil na 5. mieste a postúpil na výberové sústredenie pred medzinárodnou BIO, ktorá sa bude konať v Berne vo Švajčiarsku v júli 2013.

Ondrej LUKÁČ (II.A) sa v celoštátnom kole Biologickej olympiády v kategórii B v teoreticko-praktickej časti umiestnil na 11. mieste.

Matematický B-DAY 2012


V stredu 10. apríla 2013 sa uskutočnilo na Katedre matematiky UKF v Nitre vyhodnotenie medzinárodnej matematickej súťaže Matematický B-DAY 2012. Dve družstvá našej školy sa umiestnili na popredných pozíciách.
Družstvo v zložení R. Kluvanec (VI.OG), K. Marčeková (VI.OG), K. Prešinská (VI.OG) a M. Bafrnec (VI.OG) sa umiestnilo na 3. mieste.
Družstvo v zložení Š. Očkay (IV.B), M. Daniel (III.B), S. Horváth (III.B) a Ľ. Šimková (VII.OG) obsadilo 6. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Výsledková listina

Matematická súťaž NÁBOJ

V piatok 12. apríla 2013 sa konala v Košiciach, Bratislave, Opave a Prahe medzinárodná matematická súťaž NÁBOJ, ktorej sa zúčastnilo 56 družstiev juniorov a 63 družstiev seniorov (v rámci Slovenska).
Medzi juniormi sa na 4. mieste (na 3. mieste v bratislavskej časti súťaže) umiestnilo družstvo našej školy v zložení: M. Bafrnec (VI.OG), K. Marčeková (VI.OG), K. Prešinská (VI.OG), R. Kluvanec (VI.OG) a M. Bali (II.B).
Družstvo v zložení: Ľ. Šimková (VII.OG), S. Horváth (III.B), M. Daniel (III.B), Š. Očkay (IV.B) a Martin Tomaschek (IV.B) sa umiestnilo na 9. mieste vo svojej kategórii.

Srdečne blahoželáme!

Kompletné výsledky juniori

Kompletné výsledky seniori

Odysea mysle

je divadelná súťaž, ktorej sa zúčastnili Veronika Trenková a Adela Ráciková z 1.D a Terézia Vladovičová z 1.C triedy.
Odysea mysle predstavuje najväčšiu celosvetovú súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. V súčasnosti sa na tomto programe zúčastňuje okolo 78 krajín celého sveta.
Celá súťaž pozostáva z 3 častí:
1. dlhodobý problém (8 minútové divadlo, na ktorom tím pracuje celý rok)
2. spontánny problém (tím sa zadanie dozvie až na súťaži)
3. medzitímový problém (krátke divadlo, ktoré vytvoria 2 tímy).
Na súťaži sa dievčatám veľmi páčilo, okrem 1. miesta si odniesli veľa zážitkov.

Okresné kolo Pytagoriády


Kategória P8

 • Tomáš ŠVIHORÍK III.OG - 1. miesto
 • Zuzana ŠTEVKOVÁ III.OG - 12. miesto

Kategória P7

 • Tomáš KRÁLOVIČ II.OG - 3. miesto
 • Michaela MARČEKOVÁ II.OG - 4. miesto

Kategória P6

 • Rastislav ZELEŇÁK I.OG - 1. miesto
 • Nicolas LAHUČKÝ I.OG - 7. miesto

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku


Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku


Pavol KRAMÁR (I.A) - 3. miesto

Tereza TÓDOVÁ (II.OG) - 6. miesto

Krajské kolo Geografickej olympiády


Krajské kolo Geografickej olympiády


sa uskutočnilo 26. marca 2013 v Zlatých Moravciach.

Úspešní riešitelia:

Alexandra FAZEKAŠOVÁ (II.A) - 1. miesto
- postupuje do celoslovenského kola

Klaudia LENCSÉSOVÁ (II.A) - 2. miesto

Ondrej SEDLÁK (II.B) - 5. miesto

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku


Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazykukategória 2B

Eva Štechová (IV.A) - 1. miesto
- postupuje do celoslovenského kola
kategória 2A

Kristína HRADICKÁ (II.C) - 3. miesto

Školské kolo Matematickej olympiády v španielskom jazyku

Zo školského kola Matematickej olympiády v španielskom jazyku
postupujú do celoslovenského kola:


1. miesto

Ivona FELDMÁROVÁ (II.D)


2. miesto

Erika DUBAJOVÁ (III.D)


3. miesto

Patrik PÁTEREK (III.D)

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku


Dňa 20. marca 2013 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazykukategória B1

Veronika VONTORČÍKOVÁ (III.A) - 1. miesto
- postupuje do celoslovenského kola
kategória B3

Karolína KARELINA (III.D) - 2. miestoGratulujeme!

Jachtárka roka 2012

Slovenský zväz jachtingu vyhlásil výsledky Jachtár roka 2012.
Medzi ženami i žiačkami triumfovala naša študentka Michaela KECSKÉSOVÁ z V.OG (klub JK Tatran Bratislava), ktorá pretekala v lodnej triede Optimist.
Blahoželáme!

V krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku nás reprezentovali

Kategória A

Tomáš Adámek II.A

Filip Hajnovič VI.OG

Kategória B

Marcel Cicák III.A

Lea Guzmická VII.OG

Kategória C

Diana Mazúchová IV.D

Kategória D

Zuzana Kubičková IV.F

Ivana Gavalovičová IV.F

Do celoslovenského kola postúpila Zuzana KUBIČKOVÁ

Biologická olympiáda - krajské kolo

KRAJSKÉ KOLO

kategória A

teoreticko-praktická časť

2. miesto Martin Sarker - postup do celoštátneho kola

posterová časť - samostatná práca

1. miesto Martin Sarker - postup do celoštátneho kola

kategória B

teoreticko-praktická časť

3. miesto Ondrej Lukáč

6. miesto Tatiana Gabošová

posterová časť

8. miesto Dominika Kochanová

9. miesto Barbora Palatická

Divadelný festival bilingválnych sekcií

Divadelná skupina nášho gymnázia, la Barraca Eslovaca, sa aj tento rok úspešne zúčastnila už 4. ročníka divadelného festivalu bilingválnych sekcií na Slovensku v Novom Meste nad Váhom v dňoch 7.- 8. februára 2013 (plagát, diplom).

Naša študentka Nora Júlia Levická (2.D) získala cenu veľvyslanca Španielskeho kráľovstva za najlepší individuálny herecký výkon (diplom).

Zážitky našich študentov z 19. európskeho divadelného festivalu školských divadiel vo Varšave v roku 2012 si môžete prečítať na stránke pridelenca pre vzdelávanie Španielskeho kráľovstva na Slovensku.

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1A

Tereza TÓDOVÁ 2.OG - 1. miesto

Kategória 1B

Zuzana ŠTEVKOVÁ 3.OG - 4. miesto

Kategória 2A

Pavol KRAMÁR 1.A - 1. miesto - diplom

Kategória 2B

Richard KRAMÁR 3.A - 1. miesto - diplom

Kategória anglofónnych

Lenka ŠTANGOVÁ 4.E - 2. miesto - diplom

ZENIT v programovaní - krajské kolo

6. decembra 2012 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní na SPŠ v Leviciach.
Študent Michal Bali (II.B) obsadil prvé miesto v kategórii B (1.-2. ročník) a postúpil do celoštátneho kola.

Okresné kolo súťaže základných a stredných škôl v šachu

Pamätné listy sv. Gorazda

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si 14. novembra 2012 prevzalo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča Pamätné listy sv. Gorazda 72 žiakov z celého Slovenska. Medzi ocenenými boli aj dvaja študenti nášho gymnázia, Marián Horňák a Silvia Hnátová, obaja za úspešnú reprezentáciu na medzinárodných predmetových olympiádach.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012


V dňoch 5. až 7. novembra 2012 sa v rámci Týždeň vedy a techniky uskutočnila v Bratislave celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro. Našu školu reprezentoval Martin Sarker (IV.F). S projektom "Molekulárne aspekty nadbytočnej dusíkovej výživy u pšenice vo vegetatívnom štádiu" získal špeciálnu cenu - nomináciu na medzinárodnú projektovú súťaž ISWEEEP, ktorá sa uskutoční v máji 2013 v Houstne (Texas, USA).

Medzinárodná olympiáda v informatike 2012

Študent Marián Horňák získal bronzovú medailu na Medzinárodnej olympiáde v informatike, ktorá sa uskutočnila od 23. do 30. septembra v Taliansku, v konkurencii 302 súťažiacich stredoškolských študentov z 81 krajín sveta.

Medzinárodná biologická olympiáda 2012

Naša študentka Silvia Hnátová bronzová na Medzinárodnej biologickej olympiáde v Singapure.


Medzinárodná matematická olympiáda 2012

Náš študent Marián Horňák reprezentoval Slovenskú republiku na Medzinárodnej matematickej olympiáde, ktorá sa konala v Mar del Plata v Argentíne a získal bronzovú medailu.

Vyhodnotenie žiackych súťaží KŠÚ Nitra

Tak ako v školskom roku 2010/2011 (diplom nižšie), aj v školskom roku 2011/2012 sa naše gymnázium umiestnilo na 1. mieste v Nitrianskom kraji
vo vedomostných súťažiach žiakov stredných škôl v kategórii gymnáziá.
Výsledková listina - KŠÚ NitraÚspechy našich študentov za školský rok 2011/2012 sú na našej stránke v položke Študent - Úspechy 2011/2012