Hľadaj: 
Úspechy 2015/2016 | Úspechy 2014/2015 | Úspechy 2013/2014 | Úspechy 2012/2013 | Úspechy 2011/2012 | Študentské stránky
Novinky     

Praktická príručka k ochrane práv pedagogického a odborného zamestnanca

Zoznam zamestnancov - špecialistov

Informácie k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam
v školskom roku 2015/2016

SMERNICA č.1/2015 o postupe pri oslobodení a čiastočnom oslobodení žiakov od povinnej telesnej a športovej výchovy

Nariadenie ministerstva vnútra SR
o vnútornom systéme vybavovania podnetov


Spôsob podávania podnetov
a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Elektronická žiacka knižka

Tlačivá     

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
- formát doc

Potvrdenie o návšteve strednej školy na účely prídavku na dieťa - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na povolenie mimoškolskej činnosti
- formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy - formáty doc, rtf, pdf

Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
- formáty doc, rtf, pdf

Prihláška na stravovanie
- formáty doc, rtf, pdf


Obedy    

Infookno    
Dnes je:
štvrtok, 20. júna 2024
Meniny má:
Valéria
Tvoja IP:
100.28.227.63
Návštev online:
1
Počítadlo:
1794482 návštev
7928768 zobrazení
Štatistika prístupov
Hlásenie chýb
Úspechy 2011/2012

Vyhodnotenie žiackych súťaží KŠÚ Nitra za školský rok 2011/2012

Tak ako v školskom roku 2010/2011 (diplom nižšie), aj v školskom roku 2011/2012 sa naše gymnázium umiestnilo na 1. mieste v Nitrianskom kraji
vo vedomostných súťažiach žiakov stredných škôl v kategórii gymnáziá.
Výsledková listina - KŠÚ Nitra?

Úspechy našich študentov za školský rok 2011/2012 sú na našej stránke v položke Študent - Úspechy 2011/2012

++

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej

Jana Havettová III.F 1.miestov III.kategórii
Zuzana Kubičková III.F 1.miestov III.kategórii


Blahoželáme!


Súťaž Garcilaso de la Vega

Študentka IV.D triedy Mária Streďanská reprezentovala našu školu v literárnej súťaži v španielskom jazyku a získala 1.miesto

Blahoželáme!


Korešpondenčné semináre Pikomat a Pikofyz

Tomáš Švihorík (II.OG) 2. miesto Pikomat kategória Sekunda
3. miesto Pikofyz kategória Sekunda


Blahoželáme!


Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej - VIII. ročník

III. kategória
Próza Jana Havettová (III.F) 1.miesto
Zuzana Kubičková (III.F) 1.miesto

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

Kategória D:
Matúš Bafrnec (V.OG) - 1.miesto
Tomáš Adámek (I.A) - 3.miesto
Michal Bali (I.B) - 3.miesto

Kategória C:
Ľudmila Šimková (VI.OG) - 1.miesto

Kompletné výsledky


Matematická olympiáda - krajské kolo

Kategória B

Samuel Horváth (II.B)- 2.miesto
Ľudmila Šimková (VI.OG) - 5.miesto
Kompletné výsledky

Kategória C

Kristína Prešinská (V.OG) - 3.miesto
Kompletné výsledky


Olympiáda v slovenskom jazyku - celoštátne kolo

Študentka IV.C triedy Marcela Cesneková reprezentovala našu školu v celoštátnom kole Olympiády v slovenskom jazyku a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.Biologická olympiáda - celoštátne kolo

V Dňoch 28.3 - 1.4.2012 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo Biologickej olympiády, kategória A.
Zúčastnili sa na ňom 2 žiaci našej školy. Martin Sarker (III.F) a Silvia Hnátová (V.D). V teoreticko - praktickej časti sa Martin Sarker umiestnil medzi úspešnými riešiteľmi a Silvia Hnátová na 2. mieste.
Zároveň bude Silvia reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej biologickej olympiáde (IBO), ktorá sa tento rok uskutoční v Singapure.

V projektovej časti sa Silvia Hnátová so svojim projektom umiestnila na 1.mieste a získala aj cenu dekana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Srdečne blahoželáme!

Matematické súťaže - kategória Z6 - Z9

Matematická olympiáda:
Krajské kolo:
Lucia Tódová lV.OG 1.miesto kategória Z9

Okresné kolo:
Lucia Tódová lV.OG 1.miesto kategória Z9
Lucia Timková lV.OG 3.miesto kategória Z9
Tomáš Švihorík ll.OG 1.miesto kategória Z7

Pytagoriáda - okresné kolo
Tomáš Švihorík ll.OG 3. miestokategória Z7
Matúš Zubčák l.OG 3.miesto kategória Z6

Srdečne blahoželáme!

Najlepší rečnícky prejav

12.apríla sa uskutočnila v Domine súťaž o najlepší rečnícky prejav.
Andrea Hrubá (II.B.) získala 3. miesto
.Srdečne blahoželáme!Olympiáda v ruskom jazyku - krajské kolo

Nina Karelina (II.D.) - 3. miesto
kategória B3
Veronika Vontorčíková 2.A - 5. miesto kategória B1


Srdečne blahoželáme!Chemická olympiáda - krajské kolo


Martin Sarker (III.F.) - 2. miesto
kategória B


Srdečne blahoželáme!Biologická olympiáda - celoštátne kolo

Silvia Hnátová (V.D.) 2.miesto kategória A
Martin Sarker (III.F.) úspešný riešiteľ kategórie A

Srdečne blahoželáme!
MO a OI - celoštátne kolo

Marián Horňák (IV.B) - 2.miesto v CK MO
kompletné výsledky

Marián Horňák (IV.B) - 5.miesto v CK OI
výsledková listina

Srdečne blahoželáme.

Matematický náboj

Dňa 23.3.2012 sa v Bratislave uskutočnila celoslovenská súťaž Matematický náboj. V ťažkej konkurencii naše družstvá dosiahli pekné umiestnenia:

Družstvo Seniorov: 5. miesto
Marián Horňák (IV.B.)
Daniel Jindra (IV.A.)
Daniela Nováková (VIII.OG.)
Katarína Remiarová (VIII.OG.)
Miloš Kútny(III.B.)

Družstvo Juniorov B: 6.miesto
Ľudmila Šimková (VI.OG.)
Samuel Horváth (II.B.)
Andrej Toth (II.B.)
Mark Daniel (II.B.)
Daniel Kuťka (II.B.)

Družstvo Juniorov A: 13.miesto
Roman Kluvanec (V.OG.)
Kristína Prešinská (V.OG.)
Matúš Bafrnec (V.OG.)
Alexandra Urbániková (V.OG.)
Michal Bali (I.B.)

Kompletné výsledky

Srdečne blahoželáme!


Geografická olympiáda

Školské kolo
Prima: Martin Augustínek 1. miesto
Sekunda: Lucia Kučerová 1. miesto
Kvarta: Laura Pastieriková 1. miesto

Okresné kolo
Martin Augustínek (Prima) 9. miesto

Blahoželáme!


Geografická olympiáda


Monika Babíková (IV.C.) - 3. miesto v kategórii A


Srdečne blahoželáme!


Olympiáda vo francúzskom jazyku - krajské kolo


Simona Nitryová (IV.B.) - 1. miesto v kategórii 2A


Srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (8. 3. 2012)

Poézia
1. miesto: Dominika Uhrová (III. C)
2. miesto: Kristína Podolská (II. C)

Próza
1. miesto: Ondrej Lukáč (I. A)
2. miesto: Ivona Feldmárová (I. D)
3. miesto: Martina Machatová (I. A)

Blahoželáme!


Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo


Richard Kramár (II. A) - 2. miesto v kategórii 2A


Srdečne blahoželáme!

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo


Martin Tannenberger (VIII. OG) - 2. miesto
v kategórii 2C

Srdečne blahoželáme!


Informatici sa chvália

Marián Horňák (IV. B)

Olympiáda v informatike - kategória A
Krajské kolo - 1. miesto (najlepšie výsledky vrámci celého Slovenska)
ZENIT - kategória A
Školské kolo - 1. miesto
Krajské kolo - 2. miesto
Celoslovenské kolo - 2. miesto
Korešpondenčný seminár v programovaní
Zimná časť - 3. miesto

Michal Bali (I. B)

Olympiáda v informatike - kategória B
Krajské kolo - 1. miesto
ZENIT - kategória B
Školské kolo - 1. miesto
Krajské kolo - 1. miesto
Celoslovenské kolo - 6. miesto
Korešpondenčný seminár v programovaní
Zimná časť - 15. miesto

Srdečne blahoželáme!


Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (16. 2. 2012)

1. miesto: Tomáš Štefanka (I. OG) - postupuje do okresného kola
2. miesto: Terézia Tódová, Michal Pokorný (I. OG)

Srdečne blahoželáme!Biologická olympiáda - krajské kolo

Dňa 15. februára 2012 sa na Spojenej škole na Slančíkovej ulici uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády
v kategórii A. Našu školu reprezentovali Silvia Hnátová (V. D) a Martin Sarker (III. F).

Silvia obsadila 1. miesto v projektovej časti a 3. miesto v teoreticko-praktickej časti.

Martin obsadil 1. miesto v teoreticko-praktickej časti.

Obaja postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v marci na UMB v Banskej Bystrici.
Srdečne blahoželáme!


Olympiáda v španielskom jazyku

Vyhodnotenie krajského kola (9. február 2012)

Kategória A
Marcel Cicák (II. A) - 1. miesto

Kategória C
Martin Tannenberger (VIII. OG) - 3. miesto

Kategória D
Zuzana Kubičková (III. F) - 1. miesto
Jana Havettová (III. F) - 2. miesto

Víťazi krajského kola postupujú do celoslovenského kola súťaže.
Srdečne všetkým blahoželáme!


Olympiáda v španielskom jazyku

Vyhodnotenie školského kola (14. december 2011) - víťazi

Kategória A (8 zúčastnených)
Marcel Cicák (II. A)
Lea Guzmická (VI. OG)

Kategória B (8 zúčastnených)
Michal Varga (VII. OG)
Silvia Golemová (III. D)

Kategória C (5 zúčastnených)
Martin Tannenberger (VIII. OG)
Martin Hlinka (IV. B)

Kategória D (11 zúčastnených)
Jana Havettová (III. F)
Zuzana Kubičková (III. F)

Víťazi školského kola postúpili do krajského kola súťaže.Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

Dňa 7. februára 2012 sa v Leviciach konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Adam Baško () sa umiestnil na 7. mieste a postupuje do celoštátneho kola súťaže.


Blahoželáme!


Matematická olympiáda

Krajské kolo - Kategória A
1. miesto: Marián Horňák (IV. B)
Kompletné výsledky

Obvodné kolo - Kategória Z9
1. miesto: Lucia Tódová (IV. OG)
3. - 4. miesto: Lucia Tomková (IV. OG)
Kompletné výsledky

Srdečne blahoželáme!


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo

Dňa 2. februára 2012 sa uskutočnilo krajské kolo OSJL v Nových Zámkoch. Naša študentka Marcela Cesneková (IV. C) získala v kategórii A 1. miesto a bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole OSJL.
Blahoželáme!


Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

Dňa 18. januára 2012 sa vo Vrábľoch uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku.

Vyhodnotenie:
Kategória 2A
Richard Kramár (II. A) - 1. miesto

Kategória 2C2
Ján Dudek (IV. B) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme!


PIKOMAT, PIKOFYZ

V zimnej časti celoslovenských korešpondenčných seminárov z matematiky PIKOMAT a z fyziky PIKOFYZ získal náš študent Tomáš Švihorík (II. OG) krásne 3. miesto!
V kategórii Kvarta semináru PIKOMAT získal Šimon Hrmo výborné 2. miesto!
Srdečne blahoželáme!Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 2A
1. miesto: Veronika Horniaková (II. C)
2. miesto: Nikol Bányiová (II. C)

Kategória 2B
1. miesto: Marcela Cesneková (IV. C)
2. miesto: Diana Serenčéšová (IV. C)
3. miesto: Tereza Končová (IV. C)

Kategória 2C
Martin Tannenberger (VIII. OG)


Basketbal dievčatá - okresné kolo

Dňa 12. decembra 2011 sa v Nitre konalo okresné kolo
v basketbale žiačok SŠ.

Naše študentky:
Zuzana Kubičková (III. F)
Katarína Pekárová (III. F)
Natália Peštová (III. D)
Barbora Buchová (III. D)
Kristína Ilková (III. B)
Emília Dudášová (IV. OG)
Martina Blehová (I. A)
Laura Dubeňová (II. D)
Stanislava Ratkovská (IV. B)
získali 3. miesto - Srdečne blahoželáme!Súťaž ZENIT v programovaní

Dňa 1. decembra 2011 sa v Leviciach uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní, na ktorom boli naši študenti opäť úspešní.

Kategória B (1. a 2. ročník SŠ)
Michal Bali (I. B) - 1. miesto

Kategória A (3. a 4. ročník SŠ)
Marián Horňák (IV. B) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme!

Majstrovstvá okresu v šachu

Dňa 30. novembra 2011 sa v Nitre uskutočnili Majstrovstvá okresu základných a stredných škôl v šachu.

Vyhodnotenie:

Kategória Žiaci ZŠ
Milan Chovan (II. OG) - 2. miesto

Kategória Študentky SŠ
Michaela Hreňovčíková (VIII. OG) - 1. miesto

Kategória Študenti SŠ
Samuel Hrstka (I. B) - 1. miesto
Jozef Árendás (IV. A) - 2. miesto

Blahoželáme!Pamätný list sv. Gorazda

Dňa 21. 11. 2011 sa v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie Pamätných listov sv. Gorazda najúspešnejším žiakom v reprezentácii Slovenska na medzinárodných súťažiach. Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu si prebrali ocenenie aj žiaci našej školy Silvia Hnátová (V. D), Martin Sarker (III. F) a Marián Horňák (IV. B).
Srdečne blahoželáme!

Fyzikálny náboj

Dňa 11. novembra 2011 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj.

V kategórii Juniori:
Ľudmila Šimková (VI. OG)
Andrej Tóth (II. B)
Samuel Horváth (II. B)
Adam Tomaschek (II. A)
Michal Bali (I. B)

V kategórii Seniori:
Marián Horňák (IV. B)
Daniel Jindra (IV. A)
Matúš Kalužák (IV. A)
Ján Tungli (IV. D)
Martin Tomaschek (III. B)

V kategórii juniorských družstiev získali študenti 2. miesto, v kategórii Seniori obsadili 5. miesto!
Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina - Juniori
Výsledková listina - Seniori


Týždeň vedy na Slovensku 2011

V dňoch 6. - 9. novembra 2011 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila v Bratislave celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov študentov stedných škôl o cenu Scientia Pro Futuro.
Našu školu reprezentovali: Silvia Hnátová (V.D) a Martin Sarker (III.F) - ich projekty patrili medzi 52 najlepších
z celého Slovenska.Martin Sarker
s projektom Antioxidanty v čerstvých a konzervovaných pomarančových šťavách získal čestné uzananie Asociácie pre vedu a technológie pri Univerzite Yale za výnimočný vedecký projekt.Silvia Hnátová
s projektom Antioxidačné a protektívne účinky extraktu z vratiča obyčajného Tanacetum vulgare na riasy Clamydomonas reinhardtii získala špeciálne ocenenie - nomináciu na Medzinárodnú súťaž žiackych výskumných projektov (MEF), ktorá sa uskutoční v máji 2012 v Istanbule v Turecku. Zároveň bola nominovaná aj na Európsku olympiádu pre mladých vedcov (EUCYS), ktorá sa uskutoční v septembri 2012 v Bratislave.Srdečne blahoželáme k výnimočnému úspechu!Olympiáda v slovenskom jazyku

Dňa 3. 11. 2011 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku s nasledovnými výsledkami:

Kategória A
1. miesto: Marcela Cesneková (IV. C)
2. miesto: Hana Hehejíková (III. E)
3. miesto: Klaudia Lakatosová (IV. D)

Kategória B
1. miesto: Magdaléna Hunáková (I. D)
2. miesto: Sofia Braunová (I. D)
3. miesto: Bronislava Ratkovská (II. B)

Blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy v krajskom kole!


Expo-Sciences International


Počas školských prázdnin, v dňoch 19. - 23. júla 2011 sa v Bratislave uskutočnila celosvetová prehliadka vedeckých a technických projektov mladých vedcov Expo-Sciences International. Slovensko na nej reprezentovala študentka V. D triedy Silvia Hnátová so svojím projektom Využitie Chlamydomonas reinhardtii na stanovenie koncentrácie mikrocystínu vo vode. Projekt prezentovala aj prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi, ktorý prišiel podporiť slovenskú reprezentáciu.